Αρχική

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 157944703000
Επωνυμία : BURAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αγγλική Επωνυμία : BURAN SINGLE MEMBER P.C.
ΑΦΜ : 801494032